Blokování stránek
Evidence a schvalování dovolených
Software pro HelpDesk
Informace o obcích a městech
Sledování práce na PC
Nejbližší lékárna
Designové doplňky
Síťové nástroje online
Správa sítí
Jmenovky a pouzdra

Sledování aktivity zaměstnanců v práci, sledování pc, monitorování pc

Pracují Vaši zaměstnanci se svěřenými IT prostředky efektivně, využívají čas, který jim platíte pro práci ve Vaší firmě či soukromým aktivitám, potažmo aktivitám pro jinou firmu? Bojíte se jaké stránky a programy navštěvují Vaše děti?

Ať již se jedná o jakýkoliv z výše zmíněných problémů, s jeho řešením Vám může pomoci naše aplikace pro monitorování PC a sledování uživatelů (zaměstnanců).

Aplikace monitoruje spuštěné programy, navštívené stránky a aktivitu uživatele na PC včetně tisku na tiskárny, kdykoliv máte možnost se podívat do online přehledu a zobrazit si detailní informace či pouze sumarizaci za dané období, které si zvolíte.

Sledování aktivity zaměstnanců na počítači

Podle ustanovení § 316 odst. 1 zák. práce nesmějí zaměstnanci bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

Z praxe je tento případ: V září 2009 dostal zaměstnanec okamžitou výpověď za to, že trávil čas na internetu. Muž podal na zaměstnavatele žalobu s tvrzením, že kontrola jeho počítače byla nezákonná, se kterou však neuspěl. Zaměstnavatel v pracovním řádu výslovně zakazuje internet používat pro zábavu nebo své potřeby, takže kontrola byla oprávněná. Toto rozhodnutí potvrdil i Nejvyšší soud viz jeho rozhodnutí

Jaké sankce je možné udělit zaměstnanci:

  • Slovní napomenutí (např. za využívání počítače či internetu pro soukromé účely)
  • Snížení odměny
  • Písemné upozornění na porušování a možnost výpovědi
  • Okamžité zrušení pracovního poměru (např. za prohlížení internetu pro soukromé účely v pracovní době v nepřiměřeném množství)